Zbór Braterski
w Zielonej Górze

Chrześcijańska społeczność zboru braterskiego

„Trwali oni w nauce apostołów, w społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwach.” (Dz 2:42)

Jesteśmy domową społecznością z Zielonej Góry. Połączył nas – i łączy nadal – Pan Jezus Chrystus, który niegdyś stanął na drodze każdego z nas ze swoją Łaską, Miłością i Sprawiedliwością. Naszym celem jest zachować nasze zbawienie i w świecie pełnym nauk i doktryn kierować się tylko jedną nauką i jedną doktryną: tą wypływającą z Bożego Słowa i z przekonania o Bożej nieomylności i niezmienności.
Jeśli chesz dowiedzieć się więcej, uczestniczyć w nabożeństwie, rozważaniu Biblii - prosimy o kontakt telefoniczny lub email'owy.